Dabar mąstote ar paskolos be pajamų gyvenantiems asmenims yra kur nors išduodamos? Šiuo metu gali būti padarytos tam tikros išimtys!

Tad, jeigu turite problemų su finansais, visada galima rasti kažkokį sprendimą. Renkantis kredito teikėją, svarbu įsigilinti į tai, ko jis reikalauja iš klientų.

Paskolos be pajamų iš darbo santykių gyvenantiems asmenims yra suteikiamos

Reikia akcentuoti, kad įstatymai numato, jog besiskolinantis asmuo turėtų pajamų šaltinį. Jis turi būti tvarus. Darbo santykiai yra vienas iš būdų gauti tvarias pajamas. Kreditoriai dažniausiai jas ir vertina labiausiai. Bet, tvarios pajamos gali būti gaunamos ne tik iš darbo santykių.

paskolos be pajamuTvariomis pajamomis gali būti laikomos pajamos iš individualios veiklos. Jeigu veiklą vykdote savarankiškai, tai reiškia, kad yra kažkokia galimybė gauti paskolą už užstatą ir ne tik. Žinoma, ne visur tokie asmenys yra pageidaujami, tačiau sakyti, kad niekas tokiems asmenims neišduoda paskolų – nekorektiška.

Individualios veiklos pajamos, be jokios abejonės, bus vertinamos konservatyviau. Jūsų pajamos bus skaičiuojamos atsižvelgiant į žymiai ilgesnį nei keturių mėnesių laikotarpį. Kai kurie kredito teikėjai reikalauja pateikti pajamų deklaracijas už paskutinius metus ar net dvejus.

Pajamų taisyklė irgi pritaikoma griežčiau. Pavyzdžiui, dirbantys pagal darbo sutartį, pajamas turi nurodyti visas ir tuomet pritaikoma 40 procentų pajamų taisyklė. Tai reiškia, kad tokia suma yra maksimali, kuri gali būti skirta visų finansinių įsipareigojimų vykdymui.

Individualios veiklos pajamų ir įsipareigojimų vertinimas yra griežtesnis. Kredito teikėjai yra įpareigoti taikyti griežtesnę nei 40 procentų pajamų taisyklę. Kai kurie kreditoriai netgi neskaičiuoja visų pajamų. Tad, jūs turite labiau įsigilinti į esamą tvarką.

Mini paskolos be pajamų iš darbo santykių gyvenantiems asmenims nesuteikiamos tuomet, kai neatitinkami kiti reikalavimai. Tai gali būti amžiaus ribojimas. Taip pat jūsų ankstesni neįvykdyti įsipareigojimai gali būti žalingi. Vertinant kreditingumą, kreditoriai peržiūri visą svarbiausią informaciją.

Kredito istorija visada turi būti peržiūrima. Jeigu manote, kad ankstesnės negrąžintos skolos nedarys jokios įtakos kreditoriaus sprendimui – klystate. Jis tikrai atsižvelgs į tai, kaip kitoms finansų įstaigoms vykdėte įsipareigojimus.

Visiems paskolos be pajamų gyvenantiems asmenims suteikiamos tik išimtiniais atvejais, kuomet nepažeidžiamas tvarka ir įstatymai.

Kreditai be pajamų vertinimo standartiniu principu neišduodamos

Nestandartiniu skolinimusi laikomos procedūros kai kredito sutartys sudaromos tarp fizinių asmenų. Tokiu atveju, kreditorius skolina savo asmenines lėšas ir jis yra fizinis asmuo. Dėl to jis nėra įtrauktas į vartojimo kredito davėjų sąrašą. Tokia paskola negali būti laikoma kaip siekiu pasipelnyti iš nuolatinės skolinimo veiklos.

Paskolos be pajamų vertinimo fiziniams asmenims suteikiamos pasirašant paskolos sutartį tarp dviejų fizinių asmenų kaip to reikalauja teisės aktai.

Skolinant kelių tūkstančių eurų siekiančias sumas, privaloma sutartį patvirtinti notaro antspaudu. Jokiais būdais kreditorius (fizinis asmuo), tokiu paskolų teikimu negali užsiimti testiniu laikotarpiu. Jeigu toks kreditorius nuolatos siekia skolinti pinigus už palūkanas kitiems fiziniams asmenims, tuomet jis turi tai daryti remiantis vartojimo kredito įstatymu.

Greitas kreditas be pajamų vertinimo nebus prieinamas tose paskolas teikiančiose įmonėse, kurios yra gavusios kredito davėjo statusą. Neįvertinus kliento mokumo, paskolų teikėjas smarkiai nusižengia mokumo vertinimo principams. Tai jam galėtų kainuoti licencijos, kurią išdavė Lietuvos bankas, netekimą. Tokios rizikos nenorintys prisiimti kreditoriai nesuteikia paskolų tol, kol nebus įvertinamos visos kliento gaunamos pajamos.

Primenama, kad kreditas negaunant pajamų, nesuteikiamas dar ir dėl to, kad klientas turi milžiniškus įsipareigojimus kitoms įmonėms. Norint sėkmingai gauti paskolą, klientas negali pasižymėti finansiniu aplaidumu. Jo mokumas turi būti vertinamas adekvačiai, o tai reiškia, kad net menkiausias įtarimas dėl didelės rizikos prives kreditorių apsigalvoti.