Nedarbo išmoka jūsų netenkina? Neapsisprendžiate kaip spręsti pinigų trūkumo klausimą? Paskolos bedarbiams 2023 metais tikrai praverčia sprendžiant problemas, bet jų gavimui reikalingos specifinės aplinkybės.

Paskolos bedarbiams įstatymiškai neprieinamos taip lengvai

paskola bedarbiamsLietuvoje galiojantys įstatymai yra labai griežti neatsakingo skolinimo atžvilgiu. Tai liudija faktas, kad nedirbantys asmenys priklauso kategorijai žmonių, kuriems vartojimo kreditų ir paskolų teikėjai neturi teisės išduoti paskolų. Toks teisinis apibrėžtumas galioja jau labai ilgą laiką. Daugiau nei kelerius metus galiojanti tvarka aiškiai sako, kad bedarbis asmuo yra tas, kuris registruotas užimtumo tarnyboje.

Tam, kad paskolos bedarbiams nebūtų suteikiamos, jie turi atitikti šias sąlygas:

1. Jis neturi pajamų šaltinio, kuriuo dengtų mėnesines buitines išlaidas bei turimus įsipareigojimus.

2. Jis yra registruotas užimtumo tarnyboje ir turi bedarbio statusą.

3. Jeigu asmuo gauna pajamas, jos turi būti tvarios, priešingu atveju, paskolos nebus galima gauti.

4. Panaikinus bedarbio statusą turi praeiti ne mažiau kaip 4 mėnesiai.

Tvarios pajamos – pajamos, kurios gaunamos reguliariai, tam tikrais laikotarpiais. Pavyzdžiui, tai pajamos, kurios nuolat gaunamos kas mėnesį, ketvirtį, pusmetį ir t.t. Tokių pajamų gavimas turi būti užtikrinamas ir ateityje.

Reikėtų įsidėmėti, kad bedarbio statusą turintys asmenys automatiškai neturi teisės gauti paskolos iš šiuo metu veikiančių kredito bendrovių bei kitų finansines paslaugas teikiančių juridinių asmenų. Jeigu esate nedirbantis, tuomet paskolos galite tikėtis jeigu jūsų situacija yra atitinkanti įstatymų reikalavimus bei paskolų teikėjų apibrėžtas vidines nuostatas.

Išimtine tvarka paskolos bedarbiams gali būti suteikiamos

Paskolos bedarbiamsAkivaizdu, kad nemaža dalis žmonių yra nedirbantys t.y. nesudarę terminuotų ar neterminuotų darbo sutarčių. Paskolos bedarbiams gali būti išduodamos, jeigu teisiškai toks statusas nėra suteikiamas užimtumo tarnyboje. Tad, tokiais atvejais, kai smuo nėra registruotas užimtumo tarnyboje ir neturi bedarbio statuso, jis nėra laikomas bedarbiu. Vadovaujantis tokia išimtimi, asmuo gali gauti vartojimo paskolas ir kreditus tik tuomet, jeigu jis įrodo, kad atitinka žemiau pateiktus reikalavimus.

Reikalavimai tam, kad paskolos nedirbantiems būtų išduodamos be jokių kliūčių

– Asmuo, kuris kreipiasi į finansines paslaugas teikiančią įmonę, negali būti registruotas užimtumo tarnyboje ir turėti nedirbančiojo statuso.

– Paskolos bedarbiams suteikiamos, jeigu atitinkama pajamų gavimo sąlyga. Tai reiškia, kad norint gauti vartojimo kreditą, nedirbantis pagal darbo sutartį asmuo žūtbūt turi gauti pajamas iš kažkur kitur. Tai gali būti savarankiškai dirbančio statusas, pajamos iš dividendų, investavimo, būsto nuomos ir t.t. Pabrėžiama, kad šias pajamas kredito teikėjas vertins taip, jog būtų atitinkama tvarių pajamų sąvoka.

– Pajamų suma, kurią nedirbantis asmuo gauna kas mėnesį, turi būti tokia, kad padengtų asmens buitines išlaidas bei visus turimus įsipareigojimų. Tačiau, net ir tuomet nebus garantijos, kad gausite paskolą. Jeigu jūsų pajamos yra lygios jūsų išlaidoms, tuomet kredito nebus įmanoma gauti.

– Turimi įsipareigojimai turi būti tokie, kad nebūtų viršijami reikalavimai dėl 40 procentų pajamų taisyklės. Kai asmuo turi tiek įsipareigojimų (paskolų, lizingo įmokų), kurių bendra suma sudaro 40 procentų gaunamų tvarių mėnesio pajamų, tuomet toks asmuo neturi teisės gauti kredito. Tiksliau kalbant, tokiam asmeniui kredito teikėjai negali suteikti jokios finansinės pagalbos.

Tai fundamentalūs reikalavimai, kurie nustatyti vartojimo kredito įstatyme bei Lietuvos banko skelbiamuose mokumo vertinimo nuostatuose. Tačiau jų yra žymiai daugiau.

Kokios kreditorių taisyklės nurodo, kad paskolos nedirbantiems nebus suteikiamos?

Paskolos nedirbantiemsLietuvos įstatymais grįsti reikalavimai apima ne tik besiskolinančiųjų, bet ir kreditų teikėjų pareigas bei teises. Dėl šios priežasties kreditus suteikiančios įmonės bei sutelktinio finansavimo sistemos turi susikūrusios savas nuostatas, kurios atitinka įstatymų reikalavimus bei apsaugo jas pačias nuo galimų nuostolių. Blogųjų paskolų išvengti nori visi kreditų teikėjai, tad žemiau nurodomos dažniausiai pasitaikančios taisyklės bei reikalavimai, kurie keliami paskolų gavėjams.

Reikalavimai ir taisyklės kreditų gavėjams

1. Asmuo gauna tvarias pajamas. Kaip jau prieš tai ne kartą minėjome, tai yra svarbiausias reikalavimas, kurį jūs privalote atitikti. Teikdami paraišką, ir negaudami jokių pajamų, jūs nepajėgsite įrodyti kreditoriui, kad galėsite mokėti įmokas. Logiškai mąstant – iš kokių pajamų mokėsite įmokas jeigu tų pajamų negaunate visai?

2. Paskolos bedarbiams nesuteikiamos tuo atveju, jeigu paraiškos nagrinėjimo metu aiškiai matoma, kad žmogus yra neatsakingai vykdantis įsipareigojimus. Kai teikiama paskolos paraiška, atsakymą kredito teikėjas pateiks ne iš karto, o tik tuomet, kai patikrins jūsų kredito įstoriją. Ją tikrinant, matoma ar jūs kitiems kreditoriams bei kitoms finansų bendrovėms laiku mokate įmokas. Jeigu matoma, kad asmuo vėluoja su įmokų mokėjimu, akivaizdu, kad kredito paraiška bus atmesta. Laiku nemokantys įmokų tiesiog laikomi nepatikimais žmonėmis.

3. Paskolos nedirbantiems nesuteikiamos kai skolinamasi šeimos vardu be sutuoktinio sutikimo. Tačiau, jeigu esate nedirbantis, bet atitinkate visas kitas taisykles, jūsų turite skolintis savo vardu. Jūs turite skolintis gavę sutuoktinio ar sutuoktinės sutikimą arba skolintis asmeniškai tik sau. Kaip tai padaryti – nurodys kreditų teikėjas.

4. Paskolos bedarbiams nesuteikiamos kai neįrodomas pajamų tvarumas. Kai jūs nurodysite kiek mėnesio pajamų gaunate, jūs turėsite įrodyti, kad tokios pajamos yra tvarios. Tai reiškia, kad bus privaloma įrodyti, kad tas pajamas gaunate reguliariai ir be didesnių skirtumų. Paskolų teikėjai ko gero paprašys, kad atsiųstumėte banko sąskaitos išrašus ar net pajamų deklaracijos išrašus už praėjusius metus.

5.Pajamos turi būti gaunamos eurais. Dabar bankai bei didžioji dali kredito bendrovių nesuteikia paskolų kai pajamos gaunamos ne eurais, o kažkokia kita valiuta.

6. Jeigu nesate deklaruoti Lietuvoje, tuomet nėra tikslo kreiptis dėl paskolos. Būti registruotam Lietuvos gyventojui yra būtinybė prieš teikiant paraišką dėl paskolos gavimo.

Tai tik menka dalis taisyklių, kurios pateikiamos vos ne visose finansų įstaigose, kuriose teikiamos paskolos bedarbiams ir ne tik.

Greitieji kreditai bedarbiams skolų negrąžinimo atveju pritraukia labai rimtas bėdas

Greitieji kreditai bedarbiamsVisos skolos turi būti grąžinamos laiku nepaisant to, iš ko buvo skolintasi. Lietuvoje skolų išieškojimo praktika liudija, kad paskolos bedarbiams dažnai pridaro bėdų, kai bandoma tiesiog pergudrauti kreditorius. Deja, nemažai žmonių net nesuvokia kokių problemų galima prisidaryti bandant sukčiauti. Tad, jeigu ketinate skolintis, turėtumėte žinoti, kad greitieji kreditai bedarbiams gali būti suteikiami esant specialioms aplinkybėms, bet jeigu sukčiausite – laukia skaudžios pasekmės.

Negražinus skolos nustatytu laiku, paskolos teikėjas gali imtis teisinių veiksmų. Tai reiškia, kad pavėlavus sumokėti bent vieną įmoką, kreditoriui atsiranda teisė reikalauti skolos grąžinimo. Kredito gavėjas įspėjamas visais prieinamais kanalais – elektroniniu paštu, telefonu ar registruotu laišku. Tad, jeigu jau gavote įspėjimą padengti mėnesio įmoką, geriausia būtų ieškoti priemonių vykdyti įsipareigojimus.

Kai asmuo atsisako mokėti įmokas ar tiesiog ignoruoja kreditorių tam tikrą laiką, tuomet imamasi veiksmų. Iš esmės skola pradedama išieškoti priverstiniu būdu. Tai reiškia, kad nuo tos akimirkos, kai paskolų gavėjas pradeda skolos išieškojimo procedūrą, jūsų išlaidos didės. Jūs būsite tas žmogus, kuris apmokės visas kreditoriaus išlaidas.

Kreditoriaus skolos išieškojimo išlaidas gali sudaryti:

1. Teisininkų ir advokatų samdymas.

2. Skolų išieškojimo bendrovės samdymas.

3. Dokumentų spausdinimas, paruošimas.

4. Mokesčiai, kurie susiję su dokumentų pridavimu teismui.

5. Visos kitos tiesioginės išlaidos, kurios susidarė su skolos išieškojimo procedūra.

Taigi, viena didžiausių pasekmių kai skola nėra grąžinama laiku – smarkiai padidėjusios išlaidos dėl skolos išieškojimo procedūros.

Kreditas nedirbantiems gali baigtis ir teistumu ar net belange

Lietuvos istorijoje pasitaikė ne vienas atvejis, kuomet kreditas nedirbantiems asmenims užtraukė net kalėjimą. Taip nutinka tik vieninteliu atveju – kai asmuo pripažįstamas sukčiavus. Kreditinis sukčiavimas – kai bandoma apgaulės būdu gauti paskolą.

Dažniausiai tokias bausmes teismas skiria tiems, kurie piktybiškai tai daro ne pirmą kartą. Tam, kad būtų išvengta kalėjimo, turi būti matomas aiškus sukčiautojo gailestis bei matoma, kad tai daroma pirmą kartą. Nesupraskite klaidingai – tai negarantuoja, kad išvengtumėte laisvės atėmimo bausmes jeigu sukčiautumėte. Teismas atsižvelgs į visas aplinkybes. Pavyzdžiui, jeigu dėl kreditinio sukčiavimo būsite teisiami jau ne primą kartą, tuomet ko gero laisvės atėmimas bus vienintelė išeitis teisingai jus nubausti.

Pabrėžiama, kad kreditiniu sukčiavimu laikomas ne tik dokumentų klastojimas, bet ir naudojimasis kitų asmenų duomenimis. Pavyzdžiui, sukčiavimu asmuo būtų kaltinamas jeigu būtų naudojamasi kito asmens banko sąskaita bei duomenimis.

Tad, labai svarbu suvokti, kad klaidinant ir bandant apgauti kreditorių, jūs tik dar labiau prisidarysite problemų. Jūs ne tik rizikuosite patekti į kalėjimą, bet vis tiek turėsite grąžinti visą skolą su palūkanomis, delspinigiais bei kitais mokesčiais. Ką jau kalbėti apie ilgam laikui sugadintą kredito istoriją. Jūsų finansinė reputacija, tokiu atveju, tikrai būtų kaip reikiant sugadinta.

Paskola bedarbiams ir be jokių registracijos mokesčių vargu ar kurs nors prieinama

Jau nekalbant, kad bedarbio statusą turintys asmenys negali gauti kreditų, būtina suprasti, kad registracijos mokesčiai reikalingi asmenų identifikacijai atlikti. Kredito teikėjo pareiga yra nustatyti ar skolinasi tas asmuo, kuris nurodytas kredito paraiškoje. Paskola bedarbiams nesuteikiama bet kokiu atveju, bet net nesiteikiant mokėti registracijos mokesčio, tai bus neįmanoma dar labiau.

Registracijos mokesti būtinas ir jis yra ypač menkas. Dažniausiai jis sudaro vos vieną centą. Pabrėžiama, kad 2023 metais SEPA bankinių pavedimų mokesčiai yra nuliniai, tad tokie pavedimai neturėtų sukelti per daug problemų. Paskolos bedarbiams ir be jokių registracijos mokesčių gali būti suteikiamos kai registracija atliekama kitais būdais. Pavyzdžiui, tapatybė gali būti nustatyta naudojantis elektroniniu parašu, Smart-ID programėle ar kitomis priemonėmis. Tad, viskas priklauso nuo paskolos teikėjo nustatytos tvarkos.

Paskolos įsiskolinusiems asmenims suteikiamos, bet tam reikia atitikti sąlygas

Net jeigu jau ir nebeturite bedarbio statuso, tai dar nereiškia, kad atsirado privilegija gauti kreditą be jokių nesklandumų. Jau aukščiau minėta, kad asmenys, kurie ir neturi bedarbio statuso, vis tiek susiduria su keblumais skolinantis. Vienas tų minėtų keblumų – turimi įsipareigojimai. Paskolos įsiskolinusiems asmenims suteikiamos remiantis LR vartojimo kredito įstatymu bei atsižvelgiant į reikalavimus, išvardintus mokumo vertinimo nuostatuose. Tad, kokie turi būti jūsų įsipareigojimai ir aplinkybės, kad galėtumėte gauti vartojimo kreditą?

Paskolos įsiskolinusiems suteikiamos kai:

– Asmens įsiskolinimai nėra vėluotini. Pavyzdžiui, turint įsiskolinimų kitoms bendrovėms ar finansų įmonėms, bet mokant įmokas laiku, jūs nesate priskiriami prie rizikos grupių. Tačiau, jeigu jūsų įmokos jau vėluojamos mokėti, tuomet problemų tikrai kils. Matote, kredito įstaiga, kuri matys, kad vėluojate mokėti įmokas kitiems kreditoriams, manys, kad skolinatės senų skolų apmokėjimui. Tai sako tik vieną – su finansais elgiatės neatsakingai.

– Įsiskolinimai nėra milžiniški ir nėra neproporcingi pajamoms. Pavyzdžiui, teikiant paraišką, jūs turėsite nurodyti kiek pajamų gaunate. Taip pat reikalinga tiksli bendra įsiskolinimų suma. Jeigu įsiskolinimų suma bus vienoda pajamoms ar kiek menkesnė už jas, tuomet akivaizdu, kad finansavimo negausite.

– Įsiskolinę asmenys atitinka visas kitas sąlygas. Be kita ko, jūs turite atitikti visas sąlygas, kurios minėtos anksčiau. Tai liečia tiek švarią finansinę reputaciją, tiek pajamų gavimą, tiek ir kitas nuostatas.

– Atitinkamos visos techninės taisyklės. Tai reiškia, kad jūs turėsite laikytis visos tvarkos, kuris susijusi su paskolos gavimu, duomenų pateikimu bei registravimusi sistemoje.

Ieškantiems pigiausios paskolos reikėtų atitikti visas sąlygas su kaupu.

Paskolos bedarbiams nesuteikiamos dėl pasikliaujančių mitų

Kaip ir visur, taip ir finansų sektoriuje vyrauja labai daug mitų, kurie klaidina norinčius skolintis internetu. Paskolos bedarbiams labai dažnais atvejais nesuteikiamos dėl elementariausių nesusipratimų. Tai reiškia, kad kai kurie bedarbiai asmenys neteisingai interpretuoja tam tikras taisykles. Aišku, kai kurie išgirsta visiškai klaidingų teiginių ir dėl to vis tiek bando laimę teikdami paraiškas.

Tad, kokie mitai populiariausi?

1. Paskolos neišdirbus 4 mėnesių gali būti suteikiamos tuo atveju, kai asmuo pajamas gauna iš daugiau nei vieno šaltinio. Pavyzdžiui, jeigu jūs individualią veiklą vykdote kelerius metus, bet tuo pačiu pradėjote dirbti pagal darbo sutartį, skolintis galite. Tai galite daryti nepaisant fakto, kad dirbate trumpiau nei 4 mėnesius, nes jūsų pajamos bus vertinamos ir pagal individualią veiklą. Aišku, jeigu jūs pajamas gaunate iš oficialaus darbo, bet dirbate trumpiau nei 4 mėnesius, tuomet skolintis neturėsite galimybės. Paskolos bedarbiams išimties tvarka suteikiamos tik tuomet, jeigu bedarbio statusas nutrauktas prieš daugiau nei 4 mėnesius. Matote, kredito teikėjas vertis jūsų gaunamas pajamas pagal paskutinius keturis atlyginimus.

2. Kreditas be oficialių pajamų neišduodamas, nes to neleidžia įstatymai. Nei vienas asmuo, kuris negali įrodyti gaunantis pajamas, neturi teisės gauti paskolų bei kreditų. Jokia kredito įstaiga neduos paskolos, jeigu nebus įrodomas pajamų gavimas. Juk teikiant paraišką, bus būtina nurodyti gaunamų pajamų sumą. Jeigu jūs teigsite, kad pajamas gaunate neoficialiai, tuomet jūs kredito įstaigai nurodysite, jog dirbate nelegaliai. Aiškiau kalbant, jūs kredito įstaigai prisipažinsite pažeidžiantys įstatymus.

3. Paskolos bedarbiams bei visiems kitiems asmenims turi būti pervedamos į jų sąskaitas, o ne svetimas. Mitas, kad galite gauti kreditą į kitos asmens banko sąskaitą. Lietuvoje vargu ar rasite bent vieną pilnametį asmenį, kuris neturėtų banko sąskaitos. Paskolos suma turi būti pervedama į to asmens sąskaitą, kuris nurodytas kredito paraiškoje.

4. Mitas, kad bedarbiai lengviau gauna paskolas sutelktinio finansavimo sistemose. Naivu tikėtis, kad paprasti žmonės norės skolinti asmenims, kurie yra rizikos grupėje. Trumpai tariant, tokie asmenys pinigus skolina dar atsargiau. Tuo labiau, reikia atminti, kad sutelktinio finansavimo sistemos įpareigotos laikytis tų pačių įstatymų kaip ir kiti kreditų teikėjai.

5. Mitas, kad pasinaudojus refinansavimo galimybe bedarbiai gali skolintis be suvaržymų.

Tai yra vos keletas mitų, kuriais dažnai kliaujasi mažai apie paskolas išmanantys asmenys. Tad, siūloma prieš tai pasidomėti ką sako vartojimo kredito įstatymas.

Paskolos bedarbiams, įsiskolinusiems bei visiems kitiems bus randamos lengviau žinant šiuo faktus

Yra keletas labai svarbių faktų, kuriuos reikia žinoti visiems ketinantiems skolintis internetu ar kitose vietose. Tai gali padėti lengviau susigaudyti situacijoje ir suprasti ar jūs galite gauti paskolą ar ne.

– Norint gauti paskolą, privalėsite turėti banko sąskaitą Lietuvoje. Paskolos gavimui negalėsite naudoti svetimų sąskaitų.

– Paskolos įmoką dažnu atveju galima grąžinti ir iš kito žmogaus sąskaitos. Bet, prieš tai pasidomėkite kaip atlikti įmokas. Matote, jeigu pavedimas daromas iš kito asmens sąskaitos, mokėjimo paskirtyje ko gero teks nurodyti specialų įmokos kodą. Koks tas kodas – pasakys kreditorius.

– Palūkanų norma turi būti tokia, kuri neperžengtų Vartojimo kredito įstatymo numatytų ribų. Kreditoriai negali taikyti tokių palūkanų, delspinigių bei kitų mokesčių, kurie pažeistų jūsų teises.

– Kai gaunate paskolą turite galimybę ją grąžinti per nustatytą laikotarpį ir nemokėti jokių palūkanų bei kitų mokesčių. Tai vadinama apsigalvojimo laikotarpiu. Minimalus terminas yra 14 dienų, bet kai kurie kreditoriai duoda ir ilgesnį laikotarpį.

– Jeigu negalite sumokėti įmokos, tuomet būtinai apie tai informuokite kreditorių. Tokiais atvejais, dažnai sulaukiama paskolos įmokos atidėjimo. Jeigu ignoruosite kreditorių ir įmokos nemokėsite, tuomet tikėtina, kad laukia rimtos bėdos.

– Nepilnamečiai asmenys negali skolintis. Asmenys, kurie yra jaunesni nei 18 metų, neturi galimybių gauti paskolų. Net jeigu jie ir yra dirbantys, jiems tokios privilegijos nėra.

– Jeigu antstoliai yra areštavę jūsų banko sąskaitą, tuomet paskolos negausite.

– Banko sąskaitos patvirtinimas, teisingas duomenų pateikiamas, oficialių pajamų gavimas bei švari finansinė reputacija – būtini faktoriai norint gauti paskolą.

– Skolintis iš paskolų bendrovių pagal vekselį draudžia įstatymai.

Atsižvelgiant į šiuos faktus, tikrai galite lengviau susiprasti ar paskolą galėsite gauti ar ne.

Kreditai bedarbiams nepasiekiami dėl oficialaus statusto, tad kokios išimtys taikomos?

Akivaizdu kodėl įstatymai yra prieš paskolų išdavimą nedirbantiems asmenims. Apibendrinant, tokie asmenys, turimais duomenimis, labiausiai negrąžina skolų. Tai paaiškinama gana paprastai – bedarbis asmuo ieško darbo, nes neturi pajamų šaltinio. Kai asmuo neturi pajamų šaltinio, savaime suprantama, kad jis neturės galimybės kiekvieną mėnesį nustatytomis dienomis mokėti įmokų.

Kredito teikėjas visais atvejais turi patikrinti ar asmuo galės mokėti įmokas. Tad, bedarbiai asmenys, kurie turi šį statusą užimtumo tanryboje, jau automatiškai praranda galimybę skolintis.

Tačiau, atkreiptinas dėmesys į tai, kad bedarbio statusas yra suteikiamas oficialiai. Tai reiškia, kad žmonės, kurie nėra registruoti užimtumo tanryboje, nėra laikomi bedarbiais. Tad, kreditus gali gauti tie, kurie gauna tvarias pajamas kitais būdais. Kokie pajamų šaltiniai pripažįstami tvariais – gali atsakyti kiekvienas kredito teikėjas.

Apibendrinant, išimtis taikoma tuomet, kai asmuo neturi bedarbio statuso t.y. kai jis nėra registruotas užimtumo tanryboje. Toks asmuo turi gauti pajamas kitais būdais.

Paskolos bedarbiams rečiau suteikiamos dėl pandemijos keliamos grėsmės

Šiais metais, ko gero pandemijos sukeliamos pasekmės bus dar rimtesnės, todėl kreditoriai su nerimu laukia sekančių įmokų iš klientų. Be to, kreditai nedirbantiems šiuo metu dar sunkiau suteikiami dėl to, kad pats pandemijos faktas verčia imtis atidesnių skaičiavimų. Kreditoriia į riizkos faktorių sąrašą įtraukia tikimybę prarasti darbą. Pavyzdžiui, jeigu asmuo dirba tokiame sektoriuje, kuris yra rizikos grupėje, tuomet į tokio asmens prašymą gauti kreditą žiūrima dar atidžiau. Tarkime, dirbantys restoranuose ar su renginiais, gali susidurti su griežtesnėmis sąlygomis ar tiesiog nenoru suteikti finansavimą. Tai ypač matoma sutelktinio finansavimo platformuose. Fiziniai asmenys ten tokiems asmenims kartais skolina rečiau bijodami, kad dėl tikimybės skolininkui netekti darbo, įmokų mokėjimas taps neįmanomas.

Kas apskritai liečia nedirbančius asmenis, tai jiems primenama, kad gauti kreditą iš įprastų kreditorių jiems yra neįmanoma. To neleidžia teisės aktai.

Besikeičianti užimtumo tarnybos tvarka bedarbiams nepalanki

Užimtumo tarnybos teigimu, nuo šiol bedarbio pašalpas gaus tik tie asmenys, kurie iš tiesų yra to verti. Tai reiškia, kad bedarbiai kreditų gauti nebegalės visiškai, nes jie neteks šio statuso. Tik tie asmenys, kurie iš tiesų nori susirasti darbą t.y. pajamų šaltinį, galės pretenduoti į nedarbo draudimo išmokas. Visi ilgalaikiai bedarbiai, kurie bus prilyginami piktybiniams asmenims, bus išbraukti iš užimtumo tarnybos darbo ieškančių asmenų sąrašų. Tai reikš tik vieną – tokie asmenys privalės patys mokėti sveikatos draudimo įmokas. Skolinimosi galimybės tokiems asmenims tampa nulinės.

Paskolos įsiskolinusiems už mokesčių nemokėjimą, nesuteikiamos

paskolos isiskolinusiems 2022Vartojamų kreditų teikėjai primena, kad skolos, kurios yra susidariusios dėl nesumokėtų mokesčių, yra viena priežasčių, kodėl kredito paraiška atmetama per daug negalvojus. Tokios skolos yra matomos įprasta tvarka – kai tikrinamas kliento mokumas. Be kita ko, skolos valstybei dažnai reiškia, kad jos bus išieškotos žymiai greičiau ir lengviau. Dėl to paskolų teikėjai net nerizikuoja, nes supranta, kad pirmumo eilė tektų būtent valstybinėms įmonėms, o tik po to jų skolų išieškojimui.

Kalba eina būtent apie gyventojų pajamų mokestį bei sveikatos ar socialinį draudimą. Dažniausiai skolos susidaro tiems, kurie patys turi savarankiškai mokėti tokias įmokas. Individualią veiklą vykdantys asmenys turi sumokėti šias įmokas kartą per metus. Pajamų bei socialinio draudimo mokesčiai gali būti savarankiškai mokami ir dažniau, tačiau retas žmogus tai daro. Kai pateikiama mokesčių deklaracija, matoma kiek įmokų tenka sumokėti. Deja, per veiklos vykdymo laikotarpį ne visi asmenys spėja sutaupyti pinigus būtent mokesčių mokėjimui. Atėjus laikui, dažnai įmokos nuskaičiuojamos nuo banko sąskaitos.

Kas liečia sveikatos draudimo įmokas, tai neretam žmogus jas tenka mokėti kas mėnsį. Jeigu įmoka nėra sumokama, SODRA laukia kažkiek laiko skolos padengimui. Praėjus terminui, ji pati gali nurašyti skolą nuo banko sąskaitos. Paskolos bedarbiams bet kokiu atveju teisiškai negali būti suteikiamos, tačiau jeigu matomi dar ir įsiskolinimai valstybei, tuomet paraiška apskritai nebėra nagrinėjama.

Atnaujinta 2023-01-02